Basın Açıklamaları

 • PHASELİS ANTİK KENTİ ÇEVRESİNDEKİ DÜZENLEME ÇALIŞMALARI HAKKINDA AÇIKLAMA
  Phaselis Antik Kenti ve çevresi, insanların alandaki tüketiminin ihtiyaçlarına yanıt veren çözümlerle değil; doğanın, kültürün, canlı yaşam alanlarının birlikteliğinin korunduğu bir alan olarak geleceğimize aktarılmalıdır.
 • ARKEOLOGLAR DERNEĞİ İSTANBUL ŞUBESİ AÇIKLAMASI 24.06.2022
  Arkeologlar Derneği İstanbul Şubesi’nin kurucu üyeleri, yönetim kurulu üyeleri ve yönetimde görev almış üyeleri olarak, AB-Türkiye Anadolu Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü İçin Teknik Destek Projesi kapsamında, Gaziantep’teki Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü’nün kurulma girişimini değerlendirerek, bu konuda Ankara’da düzenlenen ‘I. Milli Arkeoloji Şurası’ hakkındaki görüşlerimizi kamuoyuna sunmak istiyoruz. İlgili girişimin misyonları arasında; ‘ülkemizde

Duyurular

 • Depremin Ardından
  Yaşadığımız bu son büyük felaket ülkemizin en önemli kültür mirasına sahip bölgelerde meydana gelmiştir. Deprem bölgesinde görev yapan, yaşayan meslektaşlarımızın bazıları hayatını yitirdi, bazıları da aile fertlerini, yakınlarını ve dostlarını. Hepimizin başı sağ olsun.
 • Geçmiş Olsun Türkiye!
  Bilimin ışığından uzaklaşmanın yarattığı büyük felakette, meslektaşlarımızın da içinde bulunduğu hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralılara geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Arkeologlar Derneği İstanbul Şubesi
 • KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA AİT MÜZELERİN YÖNETİMİNİN MİLLİ SARAYLAR İDARESİ BAŞKANLIĞINA DEVREDİLEBİLMESİNE İLİŞKİN KARARNAME HAKKINDA KAMUOYUNA DUYURU
  Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 29 Mart 2022 tarih ve 97 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nde “Başkanlık Cumhurbaşkanı’nın onayıyla yeni müze kurabilir veya kamu kurum ve kuruluşlarına ait müzelerinin yönetimini devralabilir” maddesi eklenmiştir. Bu karar Derneğimizin de içinde bulunduğu kültürel mirasla ilintili meslek gruplarını müzelerimizin geleceği hakkında büyük bir endişeye itmiştir. Milli
 • TÜRK ARKEOLOJİ VE KÜLTÜREL MİRAS ENSTİTÜSÜ’NÜN KURULMA GİRİŞİMİNİ KONUSUNDA KAMUOYUNA DUYURU
  Arkeologlar Derneği İstanbul Şubesi’nin kurucu üyeleri, yönetim kurulu üyeleri ve yönetimde görev almış üyeleri olarak, AB-Türkiye Anadolu Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü İçin Teknik Destek Projesi kapsamında, Gaziantep’teki Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü’nün kurulma girişimini değerlendirerek, bu konuda Ankara’da düzenlenen ‘I. Milli Arkeoloji Şurası’ hakkındaki görüşlerimizi kamuoyuna sunmak istiyoruz. İlgili girişimin misyonları arasında; ‘ülkemizde
 • DARPHANE-İ AMİRE BİNALARININ CUMHURBAŞKANLIĞI MİLLİ SARAYLAR DAİRESİ’NE BAĞLANMASI HAKKINDA KAMUOYUNA DUYURU
  Basında yer alan haberlerden, İstanbul Arkeoloji Müzeleri’nin eserlerinin taşınmasının gündemde olduğu anlaşılmaktadır. Bildiği üzere 16. yüzyıldan itibaren geçmişi anlama çabaları çerçevesinde batılı meraklı ve araştırmacıların, Doğu’daki, dolayısıyla Osmanlı İmparatorluğu’ndaki tarihi alanları keşfetme eylemleri 18. yüzyılda giderek artmış ve ülkemizden bir çok tarihi eser götürülmeye/kaçırılmaya başlanmıştır. İmparatorluğu’na ait topraklardan götürülen/kaçırılan çok sayıda tarihi eserin Avrupa müzelerini