İstanbul Kent Mitingi 2013 / Arkeologlar Derneği İstanbul Şubesi

Dernek, arkeologların mesleki haklarının savunulması, sosyo-ekonomik koşulların iyileştirilmesi ve kültür mirasının korunması üzerine bir meslek örgütü olarak çalışmaktadır. Belirlenen hedefler doğrultusunda arkeologların bir araya geldiği bir zemin oluşturmaktadır. Bu kapsamda derneğin faaliyetleri özellikle şubenin çalışma olanı olan İstanbul ve yakın çevresine odaklanmaktadır.