• PHASELİS ANTİK KENTİ ÇEVRESİNDEKİ DÜZENLEME ÇALIŞMALARI HAKKINDA AÇIKLAMA
    Phaselis Antik Kenti ve çevresi, insanların alandaki tüketiminin ihtiyaçlarına yanıt veren çözümlerle değil; doğanın, kültürün, canlı yaşam alanlarının birlikteliğinin korunduğu bir alan olarak geleceğimize aktarılmalıdır.
  • ARKEOLOGLAR DERNEĞİ İSTANBUL ŞUBESİ AÇIKLAMASI 24.06.2022
    Arkeologlar Derneği İstanbul Şubesi’nin kurucu üyeleri, yönetim kurulu üyeleri ve yönetimde görev almış üyeleri olarak, AB-Türkiye Anadolu Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü İçin Teknik Destek Projesi kapsamında, Gaziantep’teki Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü’nün kurulma girişimini değerlendirerek, bu konuda Ankara’da düzenlenen ‘I. Milli Arkeoloji Şurası’ hakkındaki görüşlerimizi kamuoyuna sunmak istiyoruz.