• Kültürel Mirası Katılımcı Koruma Modeli Projesi
    2010-2011 yılları arasında, Arkeologlar Derneği İstanbul Şubesi tarafından Sivil Toplum Diyaloğu – İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Hibe Programı kapsamında “Kültürel Mirası Katılımcı Koruma Modeli Projesi” yürütüldü. Projede, Üsküdar semtinde yaşayan halka kültür mirasıyla ilgili bilinçlendirme ve bilgilendirme faaliyetlerinin düzenlenmesi, bölgede günümüzde pek çoğu yok olmuş, geri kalanı da keşfedilmeden yok olma tehlikesi ile karşı