Yaşadığımız bu son büyük felaket ülkemizin en önemli kültür mirasına sahip bölgelerde meydana gelmiştir. Deprem bölgesinde görev yapan, yaşayan meslektaşlarımızın bazıları hayatını yitirdi, bazıları da aile fertlerini, yakınlarını ve dostlarını. Hepimizin başı sağ olsun.

Depremin gerçekleştiği bölge Anadolu ve Yakın Doğu, çağlar boyu kültürlerin kesiştiği ve dönüştüğü özgün bir kültürel coğrafyadır. Kökleri binlerce yıla dayanan kentlerimizde depremler hep olmuştur ve bir kez daha var olma mücadelesi verilmektedir.

İnsan hayatının kurtarılması çalışmalarının yanı sıra yaralarının sarılması ve iyileşme sürecinin önemli parçalarından biri de bölgenin mevcut kültürel mirasının korunmasıdır. Bu çerçevede:

— Hasar belgeleme çalışmalarına katılmak üzere, şu ilk zamanlarda bölge dışından, uzman personel (Bakanlık, üniversite, gönüllü) kentlere ve kırsal alanlara sevk edilmektedir ve bu devam etmelidir.

— Yıkımı yaşayan kentlerimizde başlatılacak olan, moloz kaldırma çalışmaları öncesinde, envanter kayıtları baz alınarak, kültür varlıkları işaretlenmeli, bunların bulunduğu alanlar hususunda koordinasyon başkanlıkları bilgilendirilmeli ve yıkıma uğramış kültür varlıkları mümkün olan bütün noktalarda yalıtılmalıdır.

— Kentlerde afet ertesi Kültür Bakanlığı tarafından başlatılan çalışmaların kırsal alanlara genişletilmesinde yarar vardır. Özellikle anıt ölçeğinde olmayan kültür varlıkları burada önem kazanmaktadır.

— Bir husus da yerel inisiyatiflerle olan işbirliğidir. Yerel uzmanlar ile resmi envanterde kaydı olmayan kültür varlıkları konusunda çalışmalar yapılmalı, güvenlikleri sağlanmalıdır. Yapılacak çalışmaların şeffaf ve kamuoyu bilgilendirecek şekilde yapılması önemlidir.

— Yukarıda belirttiğimiz hususların daha sonra yapılacak çalışmalar için sağlam bir temel oluşturacağı kanaatindeyiz. İş yükünün büyüklüğü karşısında çalışmaların uzun soluklu ve geniş çaplı olacağı düşünüldüğünde çok ciddi bir koordinasyona ve insan gücüne ihtiyaç duyulacaktır.

— Yaşanılan büyük felaketin yakıcı acısı hala alanda görünürken, bunların yapılmasının zorluğunun da farkındayız. Arkeologlar Derneği İstanbul Şubesi olarak var olan gücümüz, bilgimiz, becerimiz ile yaralarımızı sarmaya, verilen mücadeleye destek vermeye hazırız.

Depremin Ardından
Etiketlendi: