YÖNETİM KURULU

1. Gülbahar BARAN ÇELİK (Başkan)

2. Zeynep KUBAN (Başkan Yardımcısı)

3. Sırrı ÇÖMLEKÇİ (Sekreter)

4. Hasan BİNAY (Sayman)

5. Yiğit OZAR (Üye)

DENETİM KURULU ÜYELERİ

1. Nezih BAŞGELEN

2. Müjde PEKER

3. Emir SON