Görevde bulunan yönetim kurulu üyeleri

Gülbahar BARAN ÇELİK

Gülbahar BARAN ÇELİK

Başkan
Zeynep KUBAN

Zeynep KUBAN

Başkan Yardımcısı
Sırrı ÇÖLMEKÇİ

Sırrı ÇÖLMEKÇİ

Sekreter
Hasan BİNAY

Hasan BİNAY

Sayman
YİĞİT OZAR

YİĞİT OZAR

Üye

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Gülbahar BARAN ÇELİK Başkan
Zeynep KUBAN Başkan Yardımcısı
Sırrı Çölmekçi Sekreter
Hasan BİNAY    Sayman
Yiğit OZAR Üye

DENETİM KURULU ÜYELERİ

Nezih BAŞGELEN

Müjde PEKER

 

Emir SON