Kültürel Mirası Katılımcı Koruma Modeli Projesi

2010-2011 yılları arasında, Arkeologlar Derneği İstanbul Şubesi tarafından Sivil Toplum Diyaloğu – İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Hibe Programı kapsamında “Kültürel Mirası Katılımcı Koruma Modeli Projesi” yürütüldü.

Projede, Üsküdar semtinde yaşayan halka kültür mirasıyla ilgili bilinçlendirme ve bilgilendirme faaliyetlerinin düzenlenmesi, bölgede günümüzde pek çoğu yok olmuş, geri kalanı da keşfedilmeden yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kalan Üsküdar'daki zengin kültürel mirasın semt gönüllüleri yoluyla izlenmesi, bilgi ve ihbarların oluşturulacak internet adresi üzerinden ilgili mercilere iletilmesi yoluyla katılımcı koruma modelinin oluşturulması hedeflendi.

İstanbul’daki kültür varlıklarının korunması ve gelecek kuşaklara aktarılabilmesi açısından örnek olacağına inanılan projenin uygulaması gönüllülerin aktif katılımı ile gerçekleştirildi. Proje kapsamında yapılan etkinliklerde aktif olarak yer alan kadınlar, projeye gönüllü olarak başvuranların da dörtte üçünü oluşturuyor.

Proje kapsamında Arkeologlar Derneği İstanbul Şubesi'nde 29-30 Ocak 2011 tarihleri arasında ilköğretim okullarında eğitim verecek gönüllüler için düzenlenen Eğitmen Eğitimi Programı'nın ilk aşaması gerçekleştirildi. İlk aşamaya farklı meslek gruplarından 30 kadın gönüllü katıldı. Bu iki gün boyunca katılımcılara:

. Tarihöncesinden Bizans dönemine kadar İstanbul,

. Kültürel mirasın korunması ve

. Üsküdar’ın kültürel mirası konusunda bilgi verildi.

12-13 Şubat 2011 tarihinde ise, öğrenme, kolaylaştırıcılık, örgün olmayan eğitim yöntemleri üzerinde durularak eğitimin ikinci aşaması gerçekleştirildi. Eğitmen Eğitimi'ne katılan gönüllüler, Şubat ve Mart ayları içerisinde Milli Eğitim Bakanlığı'ndan alınan izinle, Şemsipaşa, İcadiye, Çamlıca ve Sokullu Mehmet Paşa İlköğretim Okulları'nda kültürel mirasın korunması ile ilgili eğitim çalışmalarında görev aldı.

17-20 Nisan 2011 Selanik/Antigone Ziyareti:

17-20 Nisan tarihlerinde Yunanistan’ın Selanik kentine gerçekleştiren ziyarete Proje Danışmanı Dr. İlknur Türkoğlu, Arkeologlar Derneği üyesi ve proje eğitmeni ve gönüllüsü Ayşe Ercan ve Proje Asistanı Sevil Turan katıldı. Gerçekleştirilen toplantıda proje faaliyetlerinin sunumunu  ve projenin genel bir değerlendirilmesi yapıldı.

18 Nisan 2011 tarihinde yapılan Kültür ve tanıtım günü etkinliğinde ise Antigone üyesi ve gönüllülerinin yanısıra Selanik’teki diğer sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinden 25 kişinin katılımı ile gerçekleştirilen organizasyonunda Arkeologlar Derneği İstanbul Şubesi’nin ve projenin tanıtım sunumu yapıldıktan sonra proje filminin gösterimi yapıldı.

Proje, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi,
Sedat Hakkı Eldem Oditoryumu’nda 30 Nisan 2011 tarihinde gerçekleştirilen Kültürel Mirası Katılımcı Korunması konusunun ilgili aktörler tarafından ele alınan bir konferansla son buldu. Atlas Dergisi ve İstanbul SOS iş birliği ile düzenlenen konferansın ilk bölümünde, uzmanların ve yerel girişimlerin gerçekleştirdiği çalışmalarda katılımcılık kavramı ele alındı. Üsküdar özelinde yürütülen çalışmalar üzerinden projeye deneyimlerinin aktarılacağı ikinci bölümde proje filminin gösterimi yapıldı. “İstanbul Kültürel Mirası’nın Korunmasında Katılım Modeli Nasıl Geliştirilebilir” konusu tüm katılımcıların dahil olacağı bir forum çalışması ile ele alındı.