Yükleniyor Etkinlikler

« Tüm Etkinlikler

  • Bu etkinlik geçti.

KENTSEL ARKEOLOJİ ÇALIŞTAYI 2018

Kasım 30, 2018

Kentin arkeolojisi, yalnızca kentte yapılan denetimli kazılar değil, bu kazılarda ve tarihi belgelerde çıkan bulguların, kent mekânına, kentin ve kentlinin belleğine ve hatta gündelik yaşantısına katılmasıdır. Yakın zamanda yaşanan son derece hızlı kentsel dönüşümlerin ve mimarlık alanından gündeme getirilen tabula rasa söylemlerinin kent belleğinde yarattığı tahribat karşısında, kentin arkeolojisinin önemi artan bir gündem haline getirilmesi acil bir ihtiyaçtır. Modern kent ve kent insanının giderek düzleştirilen zaman algısının ve belleğinin yeniden açılarak zenginleştirilmesinin ancak bu yolla, tarihi ve arkeolojik bulguların araştırılması ve tüm kamuya sergilenmesi ile mümkün olacağına inanıyoruz.

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, Arkeologlar Derneği İstanbul Şubesi ve Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi ortaklaşarak bir Kentsel Arkeoloji Çalıştay’ları dizisi başlatmaktadır. Bu çalıştayların amacı, “kentsel arkeoloji” nin kent içinde yapılan denetimli kazıların ötesinde, kentin tarihsel gelişimini anlamaya çalışan, arkeolojik varlığın nasıl korunacağına, nasıl sergileneceğine, kent mekânına ve planlamasına nasıl katılacağına odaklanan bir alan olarak gelişiminin sağlanmasıdır. Çalıştayda üç disiplinin de katılımı ile kentin arkeolojisinin nasıl ele alınacağı üzerinde ortaklaşan bir dil oluşturulması hedeflenmektedir. Çalıştay programına, saha çalışmalarına katılım için ön kayıt formuna ve diğer detaylara kentselarkeoloji.org adresinden erişebilirsiniz.

30 Kasım 2018, 09.30 -18.00
Taşkışla, İTÜ Mimarlık Fakültesi 109 Nolu Salon

30 Kasım video kaydı

1 Aralık
Çalışma sahaları
2 Aralık, 9.30 – 18.00
TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi
Kemankeş Karamustafapaşa Mahallesi, Kemankeş Caddesi No:31 Karaköy/Beyoğlu-İstanbul

2 Aralık video kaydı


URBAN ARCHAEOLOGY WORKSHOP

“Contribution of Archaeology to the City and the City Dweller”

Urban archaeology does not only supervise excavations performed in the city but also contributes to the memory and the daily life of the city dweller with findings in the form of historical documents and excavations.The recent rapid urban transformations and the tabula rasa discourse in architecture have destructive effects on urban memory, thereforeit is of utmost necessity to position urban archaeology as an important agendum. We believe that this is possible by enriching the perception of memory and time by researching historical and archaeological findings and displaying them for the public eye.

Chamber of Architects Istanbul Metropolitan Branch (TMOBB), Association of Archaeologists in Turkey Istanbul Branch, Chamber of City Planners Istanbul Branch jointly initiated a series of workshops in line with this purpose.The objective of the workshops are beyond supervised excavations, to develop ‘Urban Archaeology’ as a field focusing on the understanding of historical processes of the city, how to preserve and exhibit archaeological assets as well as how to make it part of the city.One last objective is to create a common language amongst the three participating disciplines in Urban Archaeology, namely archaeology, architecture and city planning.
For the program: http://kentselarkeoloji.org/english.html

KENTSEL ARKEOLOJİ ÇALIŞTAYI 2018

Detaylar

Tarih:
Kasım 30, 2018