Olağan Genel Kurul Sonuçları

Şubemizin Olağan Genel Kurul toplantısı 25 Mart 2017 Cumartesi günü saat 15.00’da Cezayir Büyük Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilmiştir. Genel kurulda oluşan yönetim kurulu 30 Nisan 2017'de toplanarak görev dağılımını yapmıştır. Yönetim Kurulu Başkan: Yiğit OZAR Başkan Yardımcısı: Zeynep KUBAN Sekreter: İlknur TÜRKOĞLU Sayman: Tuğçe DUYSAK Üye: Sevil GÜLÇUR Yedek Yönetim Kurulu: