Lausos Sarayı Özgürleşiyor

Sultanahmet’te bulunan Lausos Sarayı kalıntıları üzerinde yasadışı yöntemlerle kurulmuş olan ve hakkında ilgili kültür varlıklarını koruma bölge kurulu tarafından 2009 - 2018 yılları arasında 7 defa söküm kararı alınan sahne yapısının kaldırılması için Arkeologlar Derneği İstanbul Şubesi olarak 2018 yılında Ekolojik Haklar Merkezi ile birlikte #LausosSarayıÖzgürOlsun kampanyasını başlatmıştık.

Kampanya sürecinde derneğimiz ilgili kurumlara çok sayıda başvuruda bulunmuştur. Bunun yanında kamuoyunun konuyla ilgili bilgilendirilmesi sağlanmış ve  yurttaşların hazırlanan dilekçe örneklerini kullanarak bu yasadışı yapının kaldırılması konusunda verilen mücadeleye dahil olması için çağrıda bulunulmuştur.

2018 yılında İBB İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına yaptığımız başvuruyu Ağustos 2019’da yenilememiz ile beraber ilgili biriminin takibi sonucu 05.04.2022 itibariyle söz konusu sahne yapısının söküm işlemleri başlamıştır. Bu olumlu uygulama ile birlikte İstanbul'un önemli arkeolojik varlıklarından birinin yıllar sonra yeniden gün yüzüne çıkması bizim için memnuniyet verici bir gelişmedir.

Bundan sonraki süreçte Lausos Sarayı kalıntılarının plan kararlarında gösterildiği gibi arkeolojik park işleviyle bir an önce İstanbul’a kazandırılması için konunun ilgili tüm öznelerle birlikte, çevresiyle bütünleşik bir şekilde ele alınması İstanbul’un çok katmanlı kültürel mirasının toplumla buluşabilmesi için önemli bir adım olacaktır. Bu doğrultuda Arkeologlar Derneği İstanbul Şubesi olarak her türlü katkıyı vermeye hazır olduğumuzu bildirmek isteriz.

Arkeologlar Derneği İstanbul Şubesi, 08.04.2022.