İstanbul'a ve Süleymaniye'ye Saygı Çağırısı

İstanbul’un hem tarihi hem de coğrafi yapısını simgeleyen, yüzyılların kültürel katmanlarını barındıran tarihi yarımada silueti, kent kimliğinin ve belleğinin önemli bir parçasıdır. 1985 yılından itibaren dört tarihi alanı UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Tarihi Yarımada’nın korunması yalnızca tekil yapıların korunmasını değil; kentin doğal, kültürel ve tarihsel peyzajının da korunmasını gerektirmektedir. Bu durum kent belleğinin sürdürülebilirliği için vazgeçilmezdir. Mimar Sinan tarafından 1551-1557 yılları arasında inşa edilmiş olan Süleymaniye Camii ve külliyesi de kentin 7 tepesinden biri olan 3. tepede yer almaktadır ve simge yapılardan biridir. Ancak son günlerde basında yer alan görseller, Süleymaniye Camii’nin çevresinde inşa edilmekte olan bir yapının tarihi siluete büyük zarar verdiğini ortaya koymaktadır. İstanbul’da 16. yüzyıldan itibaren surlar üzerinden tartışılmaya başlanan, 18. yüzyıldan itibaren çeşitli ferman ve nizamnamelerle korunmasına yönelik adımlar atılan, 1931 yılından itibaren uluslararası tüzüklerde, 1964 yılından itibaren imar planlarında konu edilen tarihi siluetin korunması kavramı ne yazık ki günümüzde tüm hukuksal düzenlemelerin karşısında duran bu yapılaşma ile karşı karşıya bırakılmıştır. Bu kapsamda; Süleymaniye Camii çevresinde devam eden inşaatın bir an önce durdurulması, yarattığı kirliliğin ortadan kaldırılması ve kentin en önemli simgelerinden biri olan Tarihi Yarımada siluetinin korunması için ilgili tüm kurumların harekete geçmesi gerektiği düşüncemizi kamuoyuna sunarız.

Arkeologlar Derneği İstanbul Şubesi, 06.02.2022