2010-2011 yılları arasında, Arkeologlar Derneği İstanbul Şubesi tarafından Sivil Toplum Diyaloğu – İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Hibe Programı kapsamında “Kültürel Mirası Katılımcı Koruma Modeli Projesi” yürütüldü.

Projede, Üsküdar semtinde yaşayan halka kültür mirasıyla ilgili bilinçlendirme ve bilgilendirme faaliyetlerinin düzenlenmesi, bölgede günümüzde pek çoğu yok olmuş, geri kalanı da keşfedilmeden yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kalan Üsküdar’daki zengin kültürel mirasın semt gönüllüleri yoluyla izlenmesi, bilgi ve ihbarların oluşturulacak internet adresi üzerinden ilgili mercilere iletilmesi yoluyla katılımcı koruma modelinin oluşturulması hedeflendi.

İstanbul’daki kültür varlıklarının korunması ve gelecek kuşaklara aktarılabilmesi açısından örnek olacağına inanılan projenin uygulaması gönüllülerin aktif katılımı ile gerçekleştirildi. Proje kapsamında yapılan etkinliklerde aktif olarak yer alan kadınlar, projeye gönüllü olarak başvuranların da dörtte üçünü oluşturuyor.

Proje kapsamında Arkeologlar Derneği İstanbul Şubesi\’nde 29-30 Ocak 2011 tarihleri arasında ilköğretim okullarında eğitim verecek gönüllüler için düzenlenen Eğitmen Eğitimi Programı\’nın ilk aşaması gerçekleştirildi. İlk aşamaya farklı meslek gruplarından 30 kadın gönüllü katıldı. Bu iki gün boyunca katılımcılara:

. Tarihöncesinden Bizans dönemine kadar İstanbul,

. Kültürel mirasın korunması ve

. Üsküdar’ın kültürel mirası konusunda bilgi verildi.

12-13 Şubat 2011 tarihinde ise, öğrenme, kolaylaştırıcılık, örgün olmayan eğitim yöntemleri üzerinde durularak eğitimin ikinci aşaması gerçekleştirildi. Eğitmen Eğitimi\’ne katılan gönüllüler, Şubat ve Mart ayları içerisinde Milli Eğitim Bakanlığı\’ndan alınan izinle, Şemsipaşa, İcadiye, Çamlıca ve Sokullu Mehmet Paşa İlköğretim Okulları’nda kültürel mirasın korunması ile ilgili eğitim çalışmalarında görev aldı.

Kültürel Mirası Katılımcı Koruma Modeli Projesi